Czy ugoda na warunkach KNF się opłaca? ile można zyskać lub stracić?

Ostatnie dni obfitują w doniesienia medialne dotyczące zmiany stanowiska banków i przygotowywania przez nie propozycji porozumień co do dalszego istnienia umów frankowych. Sprzyjającą ku temu okolicznością jest stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, która rekomenduje bankom zawieranie ugód z Frankowiczami. Tylko czy punkt widzenia KNF jest tym czego faktycznie oczekują kredytobiorcy?

Czytaj dalej

Ugody dla frankowiczów nie zawsze są korzystne – na co uważać podpisując ugodę z bankiem?

Polubowne rozwiązanie sporu poprzez zawarcie ugody jest z reguły najbardziej pożądanym sposobem by zakończyć zaistniały konflikt, jednak w przypadku spraw frankowych nawet ugoda może rodzić dla frankowiczów ryzyko.

Nie jest żadną tajemnica, że żeby odzyskać od banku pieniądze, które bank pobrał w oparciu o niezgodne z prawem zapisy umowy kredytowej, konieczne jest wytoczenie powództwa o unieważnienie zawartej umowy lub jej odfrankowienie, i właśnie z tego rozwiązania najwięcej kredytobiorców decyduje się skorzystać.

Czytaj dalej